Ξ

Ξ

XIROI_KARPOI_1000Ksi1-1000Ksi2-1000

Bowl for serving nuts in the shape of the Greek letter “Ξ”, the initial for the Greek word for nuts.

«Ξ», όπως «ξηροί καρποί». Για να ξέρουμε τι είναι αυτό που τρώμε.